Ogrzewanie podłogowe kalkulator

Rodzaje instalacji grzewczych

Podstawowym zadaniem, jakie powinna wypełniać instalacja centralnego ogrzewania jest nie tylko doprowadzenie do odpowiedniej temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach ale także jej późniejsze podtrzymanie przez żądany okres czasu. Optymalna temperatura, do której osiągnięcia powinno się dążyć, to taka, która pozwala na osiągnięcie komfortu cieplnego. Komfort cieplny uzyskujemy w momencie, w którym górne partie ciała są ogrzane słabiej, a dolne- stopy i nogi, mocniej. Komfort cieplny możemy zdefiniować w momencie, gdy taki rozkład temperatur zapewnia brak odczuwania i zimna, i ciepła, czyli temperatura w pomieszczeniu zbliżona jest do temperatury naturalnej, ciała człowieka.

Rodzaje instalacji grzewczych

Instalacja centralnego ogrzewania może dzielić się na różne typy. Rodzaje instalacji grzewczych najczęściej pojawiające się w budynkach powstających na terenie Polski to różne typy dzielące się głownie ze względu na rodzaj kotła, czy rodzaj czynnika grzewczego. Standardowa instalacja grzewcza składa się z kotła grzewczego, bądź innego źródła ciepła, np. pompy ciepła oraz grzejników i przewodów cieplnych. Zasadniczo ciepło między źródłem ciepła, a grzejnikami, przedostaje się przez przewody. Samo ciepło zaś przenoszone jest przez czynnik grzewczy. Stanowi on pierwszy punkt pozwalający wyróżnić rodzaje instalacji co. W Polsce w większości przypadków wykorzystuje się instalacje oparte o czynnik krążący, jakim jest woda, jednak wśród możliwości oferowanych przez inne rodzaje instalacji centralnego ogrzewania znajdziemy także parę.rodzaje instalacji grzewczych

Rodzaje instalacji grzewczych mogą różnic się także sposobem krążenia czynnika grzewczego. W takim momencie typy instalacji grzewczych będą opierały się bądź na działaniu pompy bądź siły grawitacyjnej.

Rodzaje systemów grzewczych mogą być także uzależnione od rozdziału górnego i dolnego. W tym ostatnim przypadku wyróżnimy układy rozdzielaczowe, tradycyjne i poziome, a w drugim instalacje jednorurowe bądź dwururowe.